On sevişmemiz uzun

On sevişmemiz uzun

Model Detayları

  • Kayıt Tarih: 25 Mart 2013 4:40:25
  • Bitiş Tarihi: Bu ilanin süresi doldu

Model Açıklaması

■■
On sevişmemiz uzun
ama yine de olmuyor!
Merhaba ben 1 yıl-
lık evliyim eşimle her ilişki-
ye girdiğimizde ön sevişme-
miz çok uzun olsa da or-
gazm olamıyorum. Eşim bel-
li etmese de çok mutsuz. Bu
bende çok büyük bir stres
yaratıyor, ne yapabilirim?
> Değerli okurum,
sevişmeniz uzun olmasına
rağmen orgazm olmaman
konsantrasyon ve eşinle u-
yum eksikliğini gösterebilir.
Gündelik stresleri ve orgazm
olmama endişesini atarak e-
şinle birlikte izleyeceğin gör-
sel yayınlar veya okuyacağın
kitaplar yardımcı olabilir a-
ma asıl olan orgazmın beyin-
de gerçekleştiğini kabul et-
mendir.
Adet söktürücü ilaçlar
bana zarar verir mı?
ti Adetim bir hafta
gecikti. Adet söktürücü iğ-
nelerin acaba ileride bana
bir zararı olur mu? Birkaç
kez yaptırdım ama şüpheye
düştüm. Teşekkür ederim.
<    Î V ıiv Değerli okurum,
adet söktürücü iğnelere sü-
rekli başvurman sende sür-
mekte olan bir hormonal dü-
zensizliği düşündürüyor.
Başvuracağın bir jinekolog
hormonlarını değerlendirip
muayene ve ultrasonla teda-
vin için karar verebilir.
Haptan sonra tekrar
kanamam oldu…
O ‘I’: Merhaba, adet dı-
şı bir kanama yaşadım.
Doktora gittim ve bana adet
düzenleyici bir hap verdi.
Hemen kullanmaya başla-
dım. Ancak bir gün önce e-
şimle ilişki sırasında kana-
mam oldu, bu normal mi?
(    Değerli okurum,
adet dışı kanamalar hormon-
ların düzeyinde değişikliğe
bağlı olabildiği gibi polip,
myom ya da rahim ağzı yara-
larına bağlı olabilir. Hormon
düzensizliğine ise doktoru-
nun vereceği ilaç yeterli ola-
caktır. Ama özellikle cinsel i-
lişki sonrasında görüldü ise
daha çok rahim ağzı yarasını
düşündürüyor ki tedavisinde
cryo, koter, lazer gibi uygula-
malara başvurmak gerekir.
Islaklık, 15 gündür
yapmadığım için mi?
D 20 yaşındayım.
Yaklaşık bir haftadır testis-
lerimde ağrı var. Bu ağrı
kendini genellikle akşam
saatlerinde belli ediyor. Son
günlerde penisimin ucunda
da bir ıslaklık oluyor. Sanki
meni gibi. Kendimi tatmin
etmediğimden rüyamda da
boşatmıyorum. Yaklaşık 15
gündür yapmadım. Bundan
kaynaklanabilir mi? Sizce
ne yapmalıyım?
<    I T\P: Değerli okurum,
düzenli boşalmayanlarda
meni kanallarında dolgunlu-
ğa bağlı testis ve kasık ağrı-
larının olması gayet normal-
dir. Gün aşırı, düzenli boşal-
mak ile bu ağrılarından kur-
tulabilirsin. Buna rağmen
ağrı geçmiyor ise mutlaka
bir üroloji uzmanına başvur.
Testisinin biri küçük,
çocuğumuz olur mu?
5 aylık evli bir ka-
dınım. Eşimin sağ testisi,
sol testisine oranla epey kü-
çük. Eşimin daha önceki ev-
liliğinden 3 çocuğu var. Ye-
niden çocuk istiyoruz. Bu
durum herhangi bir sorun
yaratır mı?
Değerli okurum,
testislerin büyüklüğü sperm
üretimi hakkında bir miktar
fikir verebilirse de, çocuk sa-
hibi olmak açısından daha
net bir fikir sahibi olmak için
mutlaka bu konuda uzman
bir androloji laboratuvarında
sperm analizi yaptırmalısı-
nız. Bir sperm tetkikinden
anlamlı sonuç çıkabilmesi i-
çin 1) Doğru hazırlanılması,
2) Doğru verilmesi, 3) Doğru
çalışılması, 4) Doğru rapor-
lanması, 5) Doğru değerlen-
dirilmesi gereklidir. Makine
ile değil, özel eğitimli perso-
nel tarafından özen ile ger-
çekleştirilmesi gereken bu
tetkik yukarıdaki maddele-
rin tek bir tanesinde dahi ha-
ta yapılması halinde çok ya-
nıltıcı sonuçlar verebilir. Bu
nedenle sadece çok güvenli
olan bir laboratuvarda sper-
miyogram tetkikleri yaptır-
malısınız.
Prezervatif yoksa
erken boşalıyorum
21 yaşındayım. So-
runum şu: Cinsel ilişkiye
girdiğim zaman eğer prezer-
vatif kullanıyorsam boşal-
ma sürem yaklaşık 10 daki-
ka oluyor. O an başka şeyler
düşünerek bu süreyi uzat-
maya çalışıyorum. Prezerva-
tif kullanmadan girdiğim
ilişkilerde süre 1- 2 dakika
oluyor. Benim sorunum er-
ken boşalma mı?
< 1 \ ı»; Değerli okurum,
herhangi bir sorunun yok.
Kondom kullanmaya devam
et. Zamanla tecrüben arttık-
ça kendini daha iyi kontrol e-
debileceksin.
Testislerin sarkık
olması gerekmez mi?
24 yaşındayım. So-
runlarım ise: 1) Kendimi
tatmin ettiğimde sperm sa-
rımtrak geliyor. Acaba prob-
lem olur mu? 2) Testislerim
genelde toplu şekilde duru-
yor. Normalde sarkık olması
gerekmez mi? Otururken
beni sıkıştırıyor ve ağrıyor.
Ayrıca testislerimden biri
daha küçük.
Değerli okurum,
meninin rengi çeşitli neden-
ler ile kişiler arasında bir
miktar fark gösterebilirse de
bu durumlarda tanı, sadece
görüntü ile konulamaz. Mut-
laka laboratuvar tetkiki ge-
reklidir. Testislerin sarkık o-
lup olmaması testislere oldu-
ğu kadar skrotum adı verilen
haya torbasının kas yapısı-
nın ortam ısısı karşısında
verdiği tepkiye de bağlıdır.
Sperm üretimi belirli bir ısı-
da gerçekleşebildiğinden
tüm bu kas yapıları, testisleri
vücuda soğukta yaklaştırıp
sıcakta testisten uzaklaştıra-
rak ısı dengesini yani termo-
regülasyonu sağlar. Bu ne-
denle bu değişken durum bir
rahatsızlık belirtisi değildir.
Testislerinin boyut farkına
gelince: bu durum belirli bir
noktaya kadar tabii olmakla
birlikte boyut farkının çok
belirgin olması ve özellikle
giderek artması birçok deği-
şik hatta hayati önem taşı-
yan hastalığa sebep olabile-
ceğinden bir üroloji uzmanı-
na başvurulmalıdır.
3 kere denedik, her
seferinde kanama oldu
Merhaba ilk cinsel
ilişkiden sonra normal ola-
rak kanama oldu ve korktu-
ğum için devam edemedim.
Bunun üzerine 2 kere daha
denedik ve her ikisinde de
hafif bir kanama oldu. Bu
kötü bir şey mi yoksa zarın
açılmasından mı kaynakla-
nıyor? Teşekkür ederim.
Değerli okurum,
anlattıkların ilk cinsel birleş-
meden sonraki doğal seyir-
dir. Korkulacak bir şey yok.
Daha sonraki kanamalar ze-
delenen zara ait olup izleyen
ilişkilerde artık görülmeye-
cektir.

İlan ID: 1566052128adb7d3

  

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.