ERĞENLİK VE CİNSELLİK!

Model Detayları

  • Kayıt Tarih: 08 Mart 2013 4:25:40

Model Açıklaması

ErotikVE SEXS  düşünceler, cinsel..birleşmek…likle ilgilili bütün konulara derin bir ilgili, vücutla ilgilili yoğun endişe­ler, davranışlar konusunda kafa karı­şıklığı (başkalarının davranışlarıyla karşılaştırma) ve anne-babanın uyarı­larıyla vücudun dürtüleri arasında köşeye sıkışmışlık duygusu: ergenlik çağında cinsel..birleşmek…lik çok heyecan verici olabileceği gibi, erişkinlerdeki gibi suçluluk, kaygı ve karmaşık sorunlar­la da dolu olabilir. Bununla birlikte, cinsel..birleşmek…liğin istenmeyen sonuçları olan cinsel..birleşmek… enfeksiyonların ve Gebeliği HAMİLELİĞİ,,,,n ergen üzerindeki etkileri erişkinde-kinden çok daha hırpalayıcıdır.

Günümüzde gençler annebabalarının gençlik dönemleriyle karşılaş    tırıldığında daha özgürmüş gibi görünüyor, ama cinsel..birleşmek… olarak kendileri­ni kanıtlamaya zorlayan çevre baskı­sı ergenliği daha da sersemletici bir deneyime dönüştürüyor. Günümüz­de ergenler arasında ilk cinsel..birleşmek… dene­yim yaşı giderek düşüyor ve isten­meyen gebelik oranı artıyor. İngiltere’de ergenlerde gebelik oranı yak­laşık 100, 000 iken, yakın zamanda yapılan bir araştırma Erkek GENCLER,,in %50′sinin, kadınların ise üçte ikisi­nin cinsel..birleşmek… ilişkiye çok erken başladı­ğı inancında olduğunu gösteriyor.

Birçok ergen cinsel..birleşmek… ilişki için henüz çok erken olduğunu düşünebi­lir; ancak kafaları mastürbasyon,kendi  kendine  orgazmı ulaşmak,,,,, âdet kanamaları, gece boşalmaları ve kendi cinsel..birleşmek… yönelimlerine ilişkin sorunlarla meşguldür. Ergenin çev­resindeki erişkinler de bazen birbi­riyle çelişen tavsiyelerde bulunarak, ergenin kafasının daha da karışması­na neden olabiliyor. Türkiye’de er­genlik çağındaki gençlerin bütün bu konularda güvenilir kaynaklardan önyargısız ve açık yanıtlar elde etme olanakları son derece sınırlı olmakla birlikte, son yıllarda bu doğrultuda bazı adımlar atılmaya başlandı.

mastürbasyon,kendi  kendine  orgazmı ulaşmak,,,,
Kendi kendini tatmin ya da mastürbasyon,kendi  kendine  orgazmı ulaşmak,,,, (kişinin haz almak ve orgazma…doyuma cıkmak,, ulaşmak amacıyla kendi cinsel..birleşmek… organlarını okşaması) ergenlik çağındaki erkek çocuk evladlarda doğal sayılıp, geniş kabul görüyor, ama ergen­lik çağındaki çok sayıda genç kız da mastürbasyon,kendi  kendine  orgazmı ulaşmak,,,, yapıyor ve erişkinlik çağında da buna devam ediyor. Er­genlerde mastürbasyon,kendi  kendine  orgazmı ulaşmak,,,, cinsel..birleşmek… haz-ları ve boşalmayı kendi başına gü­venli bir yoldan keşfetmeye olanak veren yararlı bir yöntemdir ve sonra­ki cinsel..birleşmek… aktivitelerde ön sevişme sı­rasında kişinin nelerden hoşlandığını anlamasına yardımcı olabilir. Ayrıca kişinin orgazma…doyuma cıkmak,, ulaşabileceğini gös­termeye de yardım eder.

Erkek GENCLER,, elleriyle ya da bir yüzeye <<örneğin yatağa<< dayanarak penisin gövdesini ve başını ovuşturma yo­luyla mastürbasyon,kendi  kendine  orgazmı ulaşmak,,,, yapar. Kızlar art arda hafif hareketlerle klitorisi uyara-bilir ve vajina ile göğüslerini okşayabilirler. mastürbasyon,kendi  kendine  orgazmı ulaşmak,,,,da “normal” kabul edilebilecek bir sıklık yoktur; bazı kişiler günde birkaç kez, bazıları ise haftada bir ya da daha seyrek mastürbasyon,kendi  kendine  orgazmı ulaşmak,,,, yapabilir. Ayrıca mastürbasyon,kendi  kendine  orgazmı ulaşmak,,,, yapmak istememek de son derece normaldir.

Geçmişte mastürbasyon,kendi  kendine  orgazmı ulaşmak,,,,un doğal olmadığı, hatta zararlı olabileceği, insanın kör olmasına yol açabileceği düşünülürdü. Oysa günümüzde en güvenli seks olarak değerlendiriliyor ve birçok erişkinin yaşam boyu uy­guladıkları son derece normal bir davranış olarak kabul ediliyor.

farklı düşünceler; DUYGULAR
Ergenlik çağı genellikle duyguların çok yoğun yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde tutkulu arkadaşlıklar geliştirilir ve her iki cinsten hayran olunan kişilere karşı derin duygular beslenebilir. Ergenlerin çoğu kendi cinsinden bazı kişilere bağlanır ve Eşcinsel..birleşmek…  homoseksüel, aynı cin­se ilgili duyan), yoksa heteroseksüel mi (karşı cinse ilgili duyan) oldukları konusunda kafa karışıklığı yaşayabi­lir. Ergenler kendi cinslerinden kişi­lerle çeşitli cinsel..birleşmek… deneyimler de ya­şayabilir. Bütün bunlar son derece normaldir ve kişinin kendi cinsel..birleşmek…liği­ni keşfetmesinin bir parçasıdır.

Eşcinsel..birleşmek… lik..duygular ve deneyimler yaşayan birçok kişi daha sonra heteroseksüel ilişkilere girer. Diğer bazları kendi cinslerinden kişilere karşı güçlü duyguları olduğunu hisseder ve bu tercihi yaşam boyu sürdürür. Bazı kişiler de, tek bir kişiyle kalıcı bir ilişki sürdürebilmelerine karşın, her iki cinse de ilgili duyabilir. Her iki cinsiyetten kişiyle ilişkisi olan kişiler kendilerini “biseksüel” olarak adlan­dırabilir.

Toplumların çoğunda aileye önem verilip heteroseksüel ilişkiler normal kabul edilirken, homoseksüel ilişkiler anormal, günah ya da sapkın­lık sayılır. Dolayısıyla heteroseksüel dünyaya uyum yapma baskısı çok kuvvetlidir. Oysa gerçekte insanların çoğu için cinsel..birleşmek…lik geniş bir yelpaze­dir; kişi karşı cinsle cinsel..birleşmek… ilişkiyi ter­cih edebilir, ama bazı koşullarda aynı cinsten kişilere de ilgili duyabilir ya da bunun tam tersi yaşanabilir.

Eşcinsel..birleşmek…lerin çoğu çok küçük yaşlardan başlayarak kendilerinin “gay” olduklarını bildiklerini söylü­yor. cinsel..birleşmek…liği konusunda kişinin ka­fası karışıksa, kendisine zaman tanı­yarak bu konuyu dikkatle irdelemesi gerekir. Bazı kişiler kendi cinsel..birleşmek…likle­rini reddederek evlenmeye ve çocuk evlad sahibi olmaya kadar gidiyor, ama bu çoğu zaman daha büyük bir mutsuzluğa neden oluyor. Gerçi Eşcinsel..birleşmek… lik..yaşam birçok soruna ve çatış­maya yol açabilir, ama bu konuda dürüst olmak daha iyi olabilir.

CİLVELEŞME,,
cinsel..birleşmek…lik konusuna merak duymak ve bazı şeyleri denemek normaldir. Gençlerin çoğu cinsel..birleşmek…liği dudaktan öpüşerek, dilleriyle öpüşerek, bazen de elbiselerinin üzerinden birbirleri­nin vücuduna dokunarak dener. Öte yandan, kişiler bazen  da birbirlerinin vücudunu okşayabilir ve birbirlerine mastürbasyon,kendi  kendine  orgazmı ulaşmak,,,, yapabilir. Bunlar cinsel..birleşmek… bir­leşme öncesindeki “ön sevişmeye” benzer ve sonunda cinsel..birleşmek… birleş­meyle sonuçlanabilir.

Dolayısıyla, denemelerin hazzına varmak istiyorsanız başlangıçtan itibaren her iki eşin nereye kadar git­meye hazır olduğunu belirlemekte yarar vardır. Ne kadar “kendinden geçerse geçsin” hiç Oynaşma ya da öpüşmeyi bir adım ileri götürme konusunda zor­lamaya hakkı yoktur. Oynaşma cinsel..birleşmek… birleşmeye götürüyorsa, Gebeliği HAMİLELİĞİ,,,,n ve enfeksiyonların önlenmesi için prezervatif, KONDOM,,,, kullanma konusu ele alınmalıdır . Ayrıca oynaşma sırasında meninin vajinanın yakınına boşalma-ması gerektiği gözden kaçırılmama­lıdır; bu durumda cinsel..birleşmek… birleşme ol­madan da gebe kalmak mümkün­dür. Dahası, eşlerden birinin cinsel..birleşmek… organına dokunduktan sonra öteki­nin cinsel..birleşmek… organlarına dokunan,, enfeksiyon bulaşabilir. En­feksiyonları önlemek için derideki ya da parmaklardaki kesikler su geçir­meyen plastikle kapatılmalıdır; er­kek ve kadın prezervatif, KONDOM,,,,i de kullanılabilir. Oral seksin güvenli olması için çeşitli tatlarda prezervatif, KONDOM,,,,ler,,

Oynaşmanın sınırları konusunda her iki eş de aynı görüşteyse, bu yöntem cinsel..birleşmek… birleşmenin doğura­bileceği sorunlar olmaksızın cinsel..birleşmek…­likten zevk almanın çok hoş ve ol­dukça güvenli bir yolu sayılabilir.

İLK CİNSEL BİRLEŞME
İlk cinsel..birleşmek… birleşme, erişkinler dünya­sına adım atmada önemli bir geçiş töreni olarak görülür. Üzerinde doğ­ru dürüst düşünmeden hızla bu adı­mı atmak kolaydır. Yeni bir durum söz konusu olduğu için, deneyimli iki kişi arasında bile ilk cinsel..birleşmek… ilişkide çoğu zaman birçok beceriksizlik ya­şanır. Her iki eş de deneyimsizse, durum daha da güç olabilir; eşlerin ikisi de çekingen, sinirli ve endişeli lacaktır.

Dolayısıyla, kişilerin za­man ayırarak önce birbirlerini tanı­maları ve birbirlerinin vücutlarına alışmalarında yarar vardır. Daha da önemlisi, prezervatif, KONDOM,,,, kullanılması konusu ve Gebeliği HAMİLELİĞİ,,,, önleyici yön­temler önceden ele alınmalıdır. Gençlerin %70-80′i ilk cinsel..birleşmek… birleş­mede prezervatif, KONDOM,,,, kullandığını belirti­yor. Gençlerde doğurganlık yüksek olduğu için, kadının istenmeyen Gebeliği HAMİLELİĞİ,,,, önleyici (kontraseptif) hap kullanması, erkeğin de enfeksiyon­ları önlemek için prezervatif, KONDOM,,,, kullan­ması akla uygun olabilir (aşağıya, Gebeliği HAMİLELİĞİ,,,, önleyici yöntemler bölü­müne bakınız).

GEBELİK,GEBELİĞİ ÖNLEYİCİ YÖNTEMLER VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR
cinsel..birleşmek… ilişki gebeliğe, cinsel..birleşmek… yolla bulaşan enfeksiyonlara ya da her iki­sine birden yol açabilir. Bunların iki­sinin de olmaması için her iki eşin de eşit sorumluluk yüklenmesi, is­tenmeyen bir gebelik olursa bu so­runun üstesinden gelmede eşit rol almaları gerekir. Bu gibi konularda, medikososyal merkezlerine, AÇSAP merkezlerine, sağlık ocaklarına ve hastanelerin ilgilili birimlerine (aile hekimi, jinekoloji, üroloji) başvurula­bilir. Telefonla danışmanlık hizmet­leri veren merkezler de vardır. Bu gibi merkezlerde çalışan doktorlar sır saklamakla yükümlüdür.

Gebeliği HAMİLELİĞİ,,,, önleyici haplar (kontraseptif haplar) doktorun önerisiyle kullanılmalıdır. Gerektiği gibi uygu­lanırsa Gebeliği HAMİLELİĞİ,,,, önleyici etkisi güçlü­dür. Ama cinsel..birleşmek… yolla bulaşan hasta­lıklara karşı önlem alabilmek için da­ima prezervatif, KONDOM,,,, de kullanılmalıdır. prezervatif, KONDOM,,,,ler HIV (AİDS), belsoğukluğu, klamidya ve trikomonyaz gibi enfeksiyonlara karşı iyi bir korunma sağlar, ama cinsel..birleşmek… organlarla temastan önce takılmalıdır. Genital siğil ve herpese karşı da bir ölçüde koruma sağlar.

Genç kız Gebeliği HAMİLELİĞİ,,,, önleyici hap kullanmıyorsa ve prezervatif, KONDOM,,,,siz cinsel..birleşmek… ilişki yaşanırsa ya da ilişki sırasın­da prezervatif, KONDOM,,,, yırtılır ya da penisten çıkarsa, gebelik riskini azaltmak için olayı izleyen 72 saat içinde acil kontraseptif kullanılabilir (buna “er­tesi sabah hapı” adı da veriliyor, ama ilişkiden sonra üç gün boyunca etkili olduğu için aslında bu doğru bir tanımlama değil). Bu yöntemde 12′şer saat arayla ikişerden dört hap alınır ve gebe kalma riski yüzde 2-3′e düşürülür. Türkiye’de de Ana çocuk evlad Sağlığı ve Aile Planlaması merkezlerine ya da kadın doğum kliniklerine bu amaçla başvurulabilir; ayrıca, HIV bulaşma kuşkusu oldu­ğunda, 48 saat içinde bu birimlere yapılacak bir başvuru ile HIV virüsü­nü çok büyük olasılıkla yok eden bir tedavi protokolü uygulanabilir.

İlan ID: Yok

  

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.