oral sex teknikleri 2

oral sex teknikleri 2

Model Detayları

  • Kayıt Tarih: 31 Mart 2013 11:13:28
  • Bitiş Tarihi: Bu ilanin süresi doldu

Model Açıklaması

oral sex teknikleri 2

 

Agzinizi penisin govdesine dogru hareket ettirirken emme yontemini kullanarak yonteminizi ilgingle§ti-rin. Bazi erkekler sadece en hafif bir vakumdan ho§-lanirken bazilari fazlasina can atar.

Ba$parmaginizla ve ihtiyag duydugunuz kadar par-maklarinizla penisin altini ^evreleyin, sonra agzini-zi penisin a§agi ve yukarisina hareket ettirin, par-maklanniz da bunu izlesin. (Kayganla§tiriciya ihti-yaciniz var, bu yiizden biraz salya ya da kav£.anla$-tirici uygulayin, korkuin; tadi olandan mzak durumJ) Penisi ne kadar uyarilirsa o kadar derine girdigini hissedecektir.

Penisini pubik kemigine ya da batin duvarina kal-dirin. Boylelikle penisin alt tarafina bakiyor olur-sunuz. Alta bulunan dokunun yerini bulun ve du-daklarinizi penisin altina koyun, dudaklarinizdan biri yanlarindan birinde olsun. Penisin govdesinde dudaklarinizi kaydirin, dudaklarinizin arasinda o dokuyu tutun. Yava§<;a hareket ederken emin ve di-linizi bu hassas alanda hareket ettirin. Frenuluma ve penisin ucuna dogru hareket edin, sonra tekrar a§agiya doniin.

Agzinizi penise kaydirirken, ba^inizi sol lar^fa sonra da sag tarafa hareket ettirin. Bunu ba^ini/i a$agi yukari ya da her iki yone hareket ettirerek £e§itlen-direbilirsiniz.

Ba§ini “agzinizla tutun”: Agzinizi penisin govdesine dogru tarn koronanin altindaki noktaya kaydirdik-tan sonra, dudaklarinizla biraz daha baski uygula-yin; hafif emerek, dudaklarinizi koronanin iizerine ve ba§a siiriikleyin, “^apirtih” bir ses gikarin.

t“~ Girtlaga sokmak, tiim penisi agziniza ve bogazini-za kadar almanizi gerektirir. Bu teknigi porno en-dustrisi unlii etmi§tir, ama kadinlarin <;ogu bunu yapamaz. Bogazinizin arka tarafini kasmadan da partnerinize miithi$ zevk verebilirsiniz. Siz dene-mek isterseniz, once ogiirme refleksinizi nasil iptal edeceginizi ogrenmek igin yapay penisle deneyin. QYmkii bogazinizin arkasindaki dokular hassastir ve kolayca zarar gorur. Derin bir §ekilde aldiktan sonra bogaz agrisi (^ekebilirsiniz. Tuzlu llik suyla gargara yapin ve rahatlamak igin rahatlatici bogaz pastilleri emin.

“Altmi§ dokuz” pozisyonunu farz edin, yan yana uza-nin ya da birbirinizin ba§i birbirinizin genitallerinde olacak §ekilde list iiste uzanin. Bu pozisyon her ikini-zin de birbirinizi oral olarak memnun etmenizi sagla-yacaktir. Kulaga harika geliyor ama memnun edilir-ken memnun etmeye odaklanmasi <;ok zor. Bu gergek-ten deneyimli oral yapanlara uygun bir hareket.

Qe§it olsun diye, penisi agziniza alirken agziniza donmu§ bir kavun atin ya da sicak bir §ey igin. Felasyodan once gii^lii nane §ekerleri emmek ya da mentollii oksiiriik §urubu almak ona inanilmaz bir his verecektir.

Bu tekniklerden herhangi birini denerken, bedeninin di-ger taraflanna dikkat etmeye devam edin. Eger ho§laniyorsa ellerinizle testis torbasini ok§ayin ve nazikge ellerinizin ara-sina aim. Testis torbasi ile aniisii arasindaki perinesine masaj yapin. Zevk verici buldugu bedeninin diger taraflanni, gog-siinii, meme uglarini, uyluklarini ok§aym. Ona zevk vermek-ten zevk aldiginizi hissettirin.

İlan ID: 2916050d735e180a

  

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.