KIZ TAVLAMAK

KIZ TAVLAMAK

Model Detayları

  • Kayıt Tarih: 21 Mayıs 2013 6:44:17
  • Bitiş Tarihi: Bu ilanin süresi doldu

Model Açıklaması

KIZ TAVLAMAK
©
Benim ergenlik dönemimde piyasada ‘Kız Tavlama Sa-
natı’, ‘En Güzel Aşk Mektupları’ gibi kitaplar vardı. Halen
olduklarını pek sanmıyorum. Çünkü o günden bugüne ar-
tan bir şekilde, en azından bir kesimde, kız-erkek arkadaş-
lığını cinsel boyutlara, tavlama kelimesini başka amaçlara
taşıdık ki… O kitaplarda neler yazardı hatırlamıyorum ama
eminim ki, uzaktan bakma, gülümseme, kibar konuşma,
yardım etme gibi, şu anda bizim kuşağa masum, yeni kuşa-
ğa ise garip, hatta komik gelecek önerilerdi onlar. Sonra
değişen dünyayla birlikte masumiyet de bitti. Çocuklar aşk-
la, cinsellikle çok erken tanışır oldular. Daha kreşteyken
aşklarından, kıskançlıklarından bahsetmeye başladılar.Cinsel ilişki kurma yaşı gittikçe düştü. Tanışıp, ardından
hemen cinsel ilişki kurmanın adı aşk oldu.
Gerçekten kız tavlamak nasıl olur? Galiba önce ‘tavla-
mak’ ne demek onu anlamak gerekir. Kızdırdıktan sonra
yavaş yavaş soğutarak yumuşatmak; tavlamanın sözcük an-
lamı bu. Sanırım kızlar ya da erkekler için kullandığında,
tavlamaktan kast edilen bir çeşit ilişki kurmak olsa gerek.
İlişki kurmak çok kolaylaştı derken acaba yanılıyor muyuz?
Sosyal fobi sorunu ya da başka bir ruhsal sorunu olmayan
gençler için çok kolaylaşn gibi. Belki de sorun tavlamanın
artık eski anlamını taşımıyor olmasından kaynaklanıyor.
Artık el ele tutuşmak, pastaneye gitmek yeniliyor.
Ekonomik durumu iyi olan ailelere mensup gençlerin
kız arkadaşlarına bir demet çiçek almayı akıllarına getire-
mediğini ilk kez öğrendiğimde çok üzülmüştüm. Getirseler
de kız arkadaşlarının bunu beğenmeyeceklerini düşünüyor-
lardı. Henüz 15-16 yaşındayken kendilerini, her defasında
değeri artan armağanlar almak zorunda hissediyorlardı. Çi-
çek onlar için hiç görmeden, çiçekçi tarafından hazırlanan
bir hediyeydi ve yaşlılara özgü bir gelenekti . Daha bu yaş-
ta, bir sokak çiçekçisinden severek seçecekleri ve harçlıkla-
rıyla alacakları bir demet nergisin zevkini bilmiyorlardı.
Öğrenme şansını da yitirmişler ve yaşlarına uygun bir gü-
zelliği, o yaşın deyimiyle ıskalıyorlardı.
Ekonomik durumu iyi olmayan gençler ise çok farklı gö-
rünmekle birlikte temelde sorunluydular. Bir yandan yaşa-
dıkları bölgelerde ve toplumlarda kızlarla konuşmak bile
zor, daha yakın olmak ise bir hayalken, basında, televizyon-
larda bazı kızlara ulaşmanın çok kolay olduğu anlatılmak-ta, gösterilmektedir. Öyle ya kendileri ulaşamasa da, gör-
düklerine göre diğer dünyada kızlarla konuşmak olağan,
hatta cinsel ilişki kurmak çok kolaydır. Yaşamasalar da, her
gün öyle olduğunu sandıkları sanal bir dünyayı izlemekte-
dirler. Dolayısıyla da öfkelenmek, o ‘kolay’ kızlara ulaşma
yolları aramak haklarıdır. Ne farkları vardır diğer yaşıtların-
dan? Onlar hoşlandıkları kıza bakamazken, reva mıdır bu?
Nasıl anlanrsınız onlara ki izledikleri yalandır, hayaldir, uy-
durmadır, kandırmacadır?.. Nasıl anlanrsınız onlara ki bu-
nu yapabilen yaşıtlarının sayısı çok azdır ve aslında onlar
da mutlu değillerdir. Daha ne olduğunu anlamadan ulaş-
tıkları şeylerden zevk almaz olmuş, ama ulaşmak için çaba-
lamaları gereken bir amaç da kalmadığı için şaşkındırlar.
Evet kız tavlamaktan yola çıknk, nerelere geldik. Birden
aklıma geldi ve bilgisayardan bir arama motoruna girip ‘kız
tavlamak’ yazdım. Tam 702 tane sonuç çıkn. Demek ki
gençlerin dünyalarına, benim zamanımdaki kitapların yeri-
ne, burada da sanal dünya girmiş. Nasıl kız tavlayacağını
soran gence yanıt olarak kızları tavlamayı öğrenmeye, on-
larla arkadaş olmak, sevmek, saymak, sevilmek ve sayılmak
gibi kavramlardan başlaması gerektiğini yazmıştım. Olup
bitene ve gençlerin ilişkiden anladıklarına bakınca, “Size
hiç ukala olduğunuzu söyleyen olmuş muydu?” diye mail
atması normal galiba. Değerleri onlara bu denli yıpranmış,
değiştirilmiş verip, bir de kötü örnek olunca, benim gibi
düşünenlerin yaşlı ukalalar olduğuna inanmaları dcğal de-
ğil mi?
Oysa kanun koyucular, son ceza kanununda onları bu
endişeden kurtarmak için bir madde koydu. Koyduğu bumadde ile erken yaşta cinselliği ve tüm sorunları çözeceği-
ne karar verdi. 15-18 yaş arasında ilişki kuran gençlerden
biri şikâyetçi olursa, diğerini 2 yıl hapsetmeyi seçti. Böyle-
ce düzenlenmesi gereken ekonomik koşulları, verilmesi ge-
rekli cinsel eğitimi, çözülmesi gereken genç işsizliğini ve ge-
lecek kaygısını düşünmekten devlet olarak kendini kurtar-
dı. Anne-baba olarak size, kendi çocuğunuzu hapisten kur-
tarmak için, diğer aileden daha hızlı şikâyetçi olma hakkı-
nı bırakarak tabii…

İlan ID: 6926050cbaadb1bf

  

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.