: BIRLE$ME OLMADAN DI$ARIDAN CiNSEL TATMIN-2

BIRLE$ME OLMADAN DI$ARIDAN CiNSEL TATMIN-2

Model Detayları

  • Kayıt Tarih: 31 Mart 2013 10:50:00
  • Bitiş Tarihi: Bu ilanin süresi doldu

Model Açıklaması

HAZ#3: BIRLE$ME

OLMADAN DI$ARIDAN CiNSEL TATMIN

Partnerinizle di§aridan ili§ki ya§adiginizda, birbirinizin genitallerini vajina birle§mesi olmaksizin uyarirsiniz. Bunu hig denememi$seniz, gergek bir hazzi kagrmi$siniz demektir. Qogu kadin cinsel birle§meden «;ok di§aridan ili§ki ile orgazm olur. Dogru hareketlerle partneriniz bunu daya-nilmaz bulacaktir.

Hazirlik

Sirt iistii yatarak ba§laym ve labia, klitoris ve uyluklariniza su bazh kayganla§tirici siiriin. Daha da iyisi, bunu partneri-nize yaptirin. Penisinin ba§ini ve govdesini kayganla§tirin. Kalin ya da yogun pubik tiiyunuz varsa, iyice yaglandiginiz-dan emin olun.

Partneriniz uzerinize uzansin. Penisinin uyluklarinizin arasinda, vulva ve klitorisinizin yukarisina dogru kavmasini saglayacak kadar bacaklarinizi ayirin. Isterseniz klitorisinize biraz daha degmesi igin labianizi ayirabilirsiniz. §imdi bacaklarinizi kapatin, penisi uyluklariniz ve vulvaniz arasinda siki^tirin. Penis aradayken, kalgalarinizi yukari kaldirin, pelvik taban kaslariniz kasilsin ve klitorisinizi onun penisi-

ne bastirin. Geri ^ekildiginde, klitorisinizi onun penisinden kar$i a<?agiya dogru kaydirin. lyi bir klitoris masaji i<;in dai-resel hareketleri deneyin. Penise masaj yapmak ve penisi en hassas noktalanniza degdirmek i^in gu^lii uyluklarinizi k^*~ Ianin. Hiqbir durumda penis vajinaya girmez.

Qe§itlemeler

Sirtinizi duvara vererek yapmayi da deneyebilirsiniz. Partneriniz sizden daha uzunsa, onun egilmesi ya da sizin parmaklannizin ucuna yiikselmeniz veya her ikisini de yap-maniz gerekir. Yatakta uzandiginiz kadar rahat olmayabilir a ma denemeye deger.

Farkli bir deneyim igin, bunu arkadan yapmayi deneyin. Uyluklariniza, kalgalariniza ve vulvaniza kayganla§tirici siirup yuzustii uzanin. O da lizerinize uzansin ve penisini kalgalarinizin arasinda kaydirsin, penisin aniisiiniize ya da vajinaniza girmemesine dikkat edin. 1 leri ittiginde sirtini-zi kabartin ve kalgalarinizi onun penisine dogru sallayin. Penisi kal<;alarinizin arasmdan ve vajina agzinizin iizerinde-ki alandan a§agi dogru kayacaktir. Penisi normalden uzunsa, penisinin ucuyla klitorisinizin ba$ina masaj bile yapabi-lir. O penisini geri gekildiginde, siz de pelvisinizi ileri ittigi-nizde, penise masaj yapmak ve penisi sikmak i^in geli§mi§ gluteal(kal^a) kaslannizi kullanin.

t§i Saglama Almak

Birle§me olmadan di§aridan cinsel tatmin esasinda, penis asla vajinaya girmez. Ama bu, korunmaya ihtiyacimz olma-digi anlamina gelmez. Erkek vajinaya yakin bir yere bo§alir-sa, spermin iqeri girme ve gebe kalma olasiligi vardir. Ayni $ekilde, vajinaya girmeden de cinsel hastalik bula§abilir. Di$aridan cinsel birliktelik ya§ayip da uguk, sigil ya da cinsel

ANNENlZlN SiZE SEKS HAAKKINH/voLA SOYLEMEDiKLERl

yollarla bula§an diger enfeksiyonlari kapan birgok “bakire” gordiim. Diger seks eylemlerinde oldugu gibi, partnerinizin saglik durumundan emin degilseniz, diizgiin bir korunma yontemi se^in.

Di§andan cinsel birle§meyi arkadan yapiyorsaniz, penis kesinlikle aniisiin di§indan kayacaktir. Bu yiizden ba§-lamadan once bu alani yikayin. Bu deneyimden sonra vajina enfeksiyon riskini azaltmak igin vajina agzini diizgiince yikayin. Hamilelikten ve cinsel yollarla bula§an enfeksiyonlar-dan korunmak igin olagan guvenli seks uygulamalarindan §a§mayin.

İlan ID: 6036050d78964316

  

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.